Kurs i offentleg helsearbeid våren 2020

Dato:
16. april 2020 08.15 - 17. april 2020 13.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
LIS1-legar

Kurset skal ruste legar i spesialisering (LIS1) til den praktiske yrkeskvardagen i kommunen, og tek for seg tema som trygdemedisin, helserett, tvungen psykisk helsevern med meir. Kurset vil bli gjennomført digitalt. 

Publisert 03.02.2020

Vi held på datoane og vi gjennmfører kurset digitalt. 

Det kan bli endringar i programmet. Meir informasjon kjem. 

Dato:
16. april 2020 08.15 - 17. april 2020 13.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Fylkesmannen
Målgruppe:
LIS1-legar