Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet

Dato:
11. mars 2020 09.45 - 15.45
Sted:
Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som arbeider med kvalifiseringsprogrammet

Presentasjonar frå samlinga er no lagt ut. 

Publisert 23.01.2020

Første samling blir 11. mars i Bergen.

Vi får innlegg om barnekonvensjonen og om prosjekt "Helhetlig oppfølging av lavinnteksfamilier".

Det blir lagt opp til erfaringsutveksling mellom deltakarane og arbeid med case, der ein kan dele tips og gode erfaringar om oppfølging av KVP deltakarar som har barn, og innhald i kvalifiseringsprogram.

Samlinga er gratis. Fylkesmannen dekker hotellovernatting for dei med lang reiseveg på tre timar eller meir, som er påmelde innan frist. Nav-kontoret blir fakturert for hotellovernatting dersom det er registrert overnatting, som ikkje blir brukt. Fylkesmannen dekker ikkje reiseutgifter.

Meir praktisk informasjon finner du i høgremargen.

 

Dato:
11. mars 2020 09.45 - 15.45
Sted:
Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, Bergen
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette som arbeider med kvalifiseringsprogrammet