Miljøseminar for akvakulturnæringa 2020

Dato:
5. februar 2020 11:30 - 6. februar 2020 12:30
Sted:
Quality hotell, Florø
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge
Målgruppe:
Næringsutøvarar, akvakulturforvaltninga, forskingsmiljø, kommunar, konsulentar og andre interesserte

Hovudmålet for miljøseminaret 5. og 6. februar er å sette på dagsorden miljøtema knytt til oppdrettsnæringa. Påmeldingsfrist snarast og seinast 20. januar. 

Publisert 16.01.2020

For påmelding og informasjon om miljøseminaret vel følgjande lenke:

https://sfj.pameldingssystem.no/miljoseminar-2020

Dato:
5. februar 2020 11:30 - 6. februar 2020 12:30
Sted:
Quality hotell, Florø
Arrangør:
Vestland fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestland, Fiskeridirektoratet region Vest og Sjømat Norge
Målgruppe:
Næringsutøvarar, akvakulturforvaltninga, forskingsmiljø, kommunar, konsulentar og andre interesserte