Tildeling av fornyings- og innovasjonsmidlar 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen har tildelt midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt 2019 til kommunane i Sogn og Fjordane.

 

  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.05.2019

Det vart sett av 5,5 mill. kroner av skjønnsmidlane til dette. Samla tildeling til fornyings- og innovasjonsprosjekt utgjer 4,145 mill. kroner. Vi fekk inn 21 søknader. Ein søknad vart trekt, og ein vart utsett. Av dei resterande søknadene fekk 17 tildelt midlar og 2 fekk avslag. Den resterande summen av skjønnsmidlane vil stå att i reserve til uføresette utgifter i 2019 og eventuelt til generell fordeling av gjenståande midlar.

Følgjande prosjekt fekk tildelt midlar:

Prosjekt.nr. Kommune Prosjekt  Sum kr.
14-19-002 Gloppen kommune Innsats for betre psykisk helse      250 000
14-19-003 Årdal kommune Digitaliseringsstrategi Årdal, Lærdal, Aurland 50 000
14-19-004 Selje kommune Satsing på IKT som læremiddel 150 000
14-19-007 Flora kommune Folkehelse - samarbeid om data og analyse i Vestland fylke 300 000
14-19-008 Fjaler kommune Aktiv i HAFS 50 000
14-19-011 Sogndal kommune Koordinator for regionalt psykologinettverk 250 000
14-19-012 Gloppen kommune Samlokalisering blålys-etatar og Røde Kors 100 000
14-19-013 Eid kommune Digitale innbyggjartenester og automatisering 300 000
14-19-014 Naustdal kommune Plan for innovativ innkjøp av velferdsteknologi i Sogn og Fj. 300 000
14-19-015 Naustdal kommune Responssenter for velferds-teknologi, samarbeid med ALSF 150 000
14-19-016 Flora kommune Bustadsosialt utviklingsarbeid 250 000
14-19-017 Flora kommune Førebygging av fråvær i skule 50 000
14-19-018 Gloppen kommune Merkevarebygging av Nordfjord som bu- og arbeidsområde 50 000
14-19-019 Gaular kommune Analyse av kollektivtilbodet i Sunnfjord kommune 50 000
14-19-023 Vik kommune Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane 2019 1 200 000
14-19-024 Gloppen kommune Felles landbrukskontor for Nordfjord og Kinn kommune 150 000
14-19-028 Flora kommune Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane 2019 495 000
    Samla tildeling 4 145 000

Kvart prosjekt vil få tilsendt brev om tildelinga og vilkår for rapportering.
Vi ønskjer lykke til med prosjekta.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.