Søknad om mottak av reine stein- og jordmassar

Høringsfrist:
8. september 2019 23.59

Etablering av mottak for reine massar

Publisert 05.08.2019

Søknaden gjeld mottak for reine stein- og jordmassar i Hauglandsdalen på del av gnr. 22 bnr. 7 og del av gnr. 23 bnr. 3 i Askøy kommune.

Offentleg ettersyn

Saksdokumenta finn du til høgre på denne nettsida. Høyringsfristen er 8. september 2019.

Merknader til søknaden kan du leggje inn i skjemaet under, sende til fmvlpost@fylkesmannen.no, eller til Fylkesmannen i Vestland, Statens Hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger, innan 8. september 2019.

Merk saka med referansenummer 2019/14700. Alle fråsegner vert registrerte i vår postjournal. Alle må difor skrive under med fullt namn.