Samla informasjon om regelverk og anbefalingar

Rundskriv I-5/2020 samlar alle forskrifter med heimel i smittevernlova, og kommunane sine lokale forskrifter med heimel i same lov. I tillegg til Helsedirektoratet sine anbefalingar og råd for å handtere koronasituasjonen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.04.2020

Helse- og omsorgsdepartementet har samla alle tiltak som er sett i verk, og forståinga av desse i eit rundskriv.

I rundskrivet orienterer departementet om sentrale forskrifter, med fokus på føresegner om forbod mot aktivitetar og verksemder, forholdet til Helsedirektoratets anbefalingar og kommunane sitt høve til å sjølve kunne gjere vedtak på utvalde område og tilsynsrolla.

Her kan du lese heile rundskriv I-5/2020.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.