Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

For generelle råd frå helsestyresmaktene og oversikt over informasjon til publikum og helsepersonell, klikk her.

Referat frå møte med kommunane, helseføretaka, fylkeskommunen, KS og Sivilforsvaret finn du her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.04.2021

Raudt nivå i skulen avgrensar smitte effektivt

Heimeskule ser ikkje ut til å gje ein tilleggseffekt. Dette kjem fram i ein ny rapport om smitteverntiltak i skulen.


Publisert 23.04.2021

Stor variasjon i korleis pandemien har påverka dei som bur på barnevernsinstitusjon

Helsetilsynet finn det svært bekymringsfullt at nokre barn og unge i barnevernsinstitusjonar ikkje har fått den hjelpa dei har behov for og krav på under pandemien.


Publisert 22.04.2021

Bli med på markering av Håndhygienedagen

Smittevern er livsviktig! Det siste året med covid-19 har gjort dette endå meir tydeleg for oss. 5. mai er verdas handhygienedag.


Publisert 20.04.2021

Mellombelse tilpassingar i fag- og timefordelinga og avvik frå kompetansemål skuleåret 2020-2021

Kunnskapsdepartementet har fastsett at det òg dette skuleåret kan gjerast tilpassingar i fag- og timefordelinga, dersom visse vilkår er oppfylte.


Publisert 12.04.2021

Smittevernrettleiar for vidaregåande skular på engelsk

Rettleiaren som er oversett til engelsk gir råd og rettleiing til vidaregåande skular i samband med korona-utbrotet (COVID-19).


Publisert 09.04.2021

Midlertidige korona-lover er forlenga

Tre mellombelse lover for utdanningssektoren er forlenga med tre månader frå 9. april 2021.


Publisert 30.03.2021

Tenester til barn og unge skal vere opne og tilgjengelege

Kommunane skal halde tenester til barn, unge og utsette familiar opne og tilgjengelege. Dette er viktig for å redusere konsekvensar av pandemien.


Publisert 23.03.2021

Dei som treng koronavaksine mest får den først

Vi har fått fleire klager frå personar som er ueinig i prioritering av vaksinering mot covid-19. Vaksinasjonsrettleiaren frå Folkehelseinstituttet er tydeleg på kva som gjeld.


Publisert 19.03.2021

Tilrådingar for påskeferien

Påskeferien nærmar seg. Det er viktig å følgje nasjonale og lokale råd og reglar for å hindre smitteauke. Det overordna reiserådet er det same som før: Unngå alle unødvendige reiser.


Publisert 10.03.2021

Alle barnehagar bør prioritere mattilbod under koronapandemien

Barnehagar som no ikkje har noko mattilbod bør prioritere å servere grønsaker, frukt og mjølk, og ha eit tilbod til barn som har gløymt matpakke.