Informasjon om oppfølging av personar dømt til tvungent psykisk helsevern

Helsedirektoratet har oppretta ei ny nettside med informasjon om dom til tvungent psykisk helsevern.

Publisert 17.10.2022

Informasjonen finn du på nettsida til Helsedirektoratet.

På nettsida finn du informasjon om ansvarsforhold og tilgang til informasjonsutveksling ved oppfølging av personar som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Du finn også anna relevant informasjon knytt til gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern.

Nettsida er primært meint for regionale helseføretak, helseføretak, kommunar, kontrollkommisjonar, statsadvokat og politi.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.