Nye råd skal førebygge fall blant eldre

Fall er den hyppigaste ulykkestypen blant eldre. Nye nasjonale faglege råd skal bidra til førebygging.

Publisert 23.01.2024

Fall har store samfunnsmessige konsekvensar, både for den enkelte, pårørande og alle nivå i helsetenesta. Vidare er fall den hyppigaste type ulukke som rammar eldre menneske, og risikoen for å falle aukar med alderen. Skadar som følgje av fall inneber plagar og redusert livskvalitet for den enkelte, og kan variere frå blåmerke til brot- og hovudskade, og til ytste konsekvens dødsfall.

Det er difor eit stort behov for å førebyggje fallskader.

Nasjonale faglege råd om fallførebygging hos eldre, finn du på Helsedirektoratet si heimeside: Fallforebygging hos eldre - Helsedirektoratet

Du kan også sjå opptak av webinar der råda blir presentert: Webinar - Nasjonale faglige råd om fallforebygging hos eldre v3 (brightcove.net)

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.