Rettleiing om regelverket for individuell plan, koordinator og koordinering

Mellombelse endringar i helselovgjevinga fører til endringar i regelverket om individuell plan, koordinator og koordinering.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2020

Pasientar og brukarar sin rett til individuell plan og tenestene si plikt til å utarbeide individuell plan har mellombels stoppa. Målet er å avlaste helsetenestene.

Dette kjem som følgje av Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivingen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av covid-19.

Les meir i skrivet frå Helsedirektoratet, som du finn i høgremargen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.