Sats for berekning av statstilskot til til trus- og livssynssamfunn 2020

Satsen for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja i 2020, er 587 kroner per medlem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2020

Beløpet som ligg til grunn for fastsetjing av satsen i 2020, er 2 215 341 000 kroner.

Medlemstalet for Den norske kyrkja, som er ein del av berekningsgrunnlaget for satsen, er 3 774 332.

Meir informasjon om fastsetjing av satsen finst på Barne- og familiedepartementet si nettside.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Viktig informasjon om søknad om statstilskot

Frist for søknad om statstilskot er utsett til 9. april 2021.

Statsforvalteren i Agder er kontaktpunkt for alle spørsmål om statstilskot og ny lov om trus- og livssynssamfunn.