Deltaking i ordningane i introduksjonslova

Kunnskapsdepartementet oppmodar kommunane om å tilby opplæring og program så langt som råd, inntil nødvendige unntaksføresegner er på plass.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.03.2020

Bakgrunn

Mange offentlege kontor og arbeidsplassar er stengde i samband med koronasituasjonen. Det kan vere tilfelle der kommunar og deltakarar ikkje får oppfylt sine plikter og rettar etter introduksjonslova.

Kunnskapsdepartementet arbeider no med å få vedteke nødvendige unntaksføresegner.

Kommunane må tilby opplæring og program så langt som råd

Inntil nye føresegner er på plass uttaler Kunnskapsdepartementet:

«Frem til nødvendige endringer er på plass oppfordrer departementet kommunene til å tilby opplæring og program så langt det er mulig med alternative løsninger, og utbetale introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogram uavhengig av fravær i denne perioden.

Departementet viser til at det ikke er grunnlag for permittering av deltakere i introduksjonsprogram.»

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) melder at dei vil gje informasjon så snart unntaksføresegner er vedteke.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.