Nykomne elevar skal få opplæring så raskt som mogleg

Det kjem mange ukrainske barn til Noreg på grunn av krigen i heimlandet. No foreslår regjeringa tilpassingar i opplæringslova for at det skal bli enklare for kommunane å busette fleire familiar med barn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2022

Barn som kjem til Norge, skal få eit opplæringstilbod så raskt som mogleg. Det inneber at kommunane skal starte med å gje eit skuletilbod til elevane, sjølv om dei ikkje umiddelbart kan tilby eit fullverdig tilbod. Etter dagens reglar skal eit slik tilbod vere fullverdig innan éin månad. No foreslår regjeringa å auke fristen til tre månadar. Dette skal gjere det mogleg for kommunane å ta imot fleire flyktningar på ein gong. Kommunane har likevel plikt til å gje eit fullverdig tilbod så raskt som mogleg. Regjeringa sender no forslaget om slike tilpassingar i lovverket på høyring.

Du kan lese meir om dette i pressemeldinga frå regjeringa, og på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.