Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nasjonale satsingar for kompetanseutvikling

Ei av oppgåvene til Statsforvaltaren er å forvalte tilskot og legge til rette for samarbeid mellom aktørar i fleire ulike nasjonale kompetansesatsingar. Her finn du informasjon om desse.