Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samisk opplæring - nettseminar

Fylkesmennene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark inviterer til nasjonalt nettseminar om samiskopplæring fredag 6. november kl. 0900-1100.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 22.10.2020

Føremålet med nettseminaret er å informere om:

  • opplæringslova § 6,
  • retten til samisk opplæring,
  • organisering av samiskopplæring,
  • fag- og timefordeling for elevar med samisk i fagkretsen,
  • studieheimlar
  • og alternative opplæringsformer som til dømes fjernundervisning.

Påmeldingsfrist er 3. november.

Her finn du meir informasjon og kan melde deg på nettseminaret.