Raudt nivå i skulen avgrensar smitte effektivt

Heimeskule ser ikkje ut til å gje ein tilleggseffekt. Dette kjem fram i ein ny rapport om smitteverntiltak i skulen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.04.2021

Folkehelseinstituttet har undersøkt effekten av ulike smitteverntiltak i skulane i perioden februar – april 2021 i Oslo og kommunar i Viken.

Hovudfunna i rapporten er:

  • Det var nedgang i tal smittetilfelle per dag blant barn og unge etter innføring av raudt nivå i skulane.
  • Tiltaka i skulane vart innført samstundes som andre tiltak i samfunnet. Alle kommunane hadde reduksjon i tal smittetilfelle per dag.
  • I dei tilfella der kommunane innførte heimeskule ser ikkje dette til å ha ein tilleggseffekt utover effekten av raudt nivå.
  • Tal smitteklynger i skulane vart redusert i perioden med raudt nivå. I Oslo skjedde dette samstundes som smitten i samfunnet elles auka.

Les meir om rapporten og tilrådingane frå Folkehelseinstituttet her.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.