Barnehagar og skular må vere budde på endringar i smittevernnivå

I tråd med smittevernrettleiarane for barnehage og skule må barnehage- og skuleeigarar vere best mogleg førebudd på endringar mellom raudt og gult nivå.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.01.2021

Erfaring viser at utviklinga i smittesituasjonen kan endre seg raskt, og barnehage- og skuleeigarar må derfor førebu seg på, og legge planar for, at nasjonale og lokale smitteverntiltak kan setjast i verk på kort varsel. Kommunane bør også utarbeide rutinar for korleis informasjon om nye tiltak og endring av tiltaksnivå skal distribuerast raskast mogleg til aktørar som har ansvar for å gjennomføre tiltaka, eller som er påverka av tiltaka.

For meir informasjon kan du sjå brevet frå Helsedirektoratet, FHI, Bufdir og Udir i høgre marg. Du finn og meir informasjon om koronatiltaka i barnehage og skule på Udir sine nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.