Nav overtar saker om fordeling av reisekostnadar ved samvær

Frå 1. januar 2023 er ansvaret for saker om fordeling av reisekostnadar ved samvær overført frå statsforvaltaren til Nav.

Publisert 13.01.2023

Endringa er berre organisatorisk, og Nav skal behandle sakene etter dei same reglane som statsforvaltaren har gjort.

Statsforvaltaren har ansvar for å behandle saker som er meldt inn til og med 31. desember 2022.

For meir informasjon om fordeling av reisekostnadar ved samvær og korleis du søker, kan du gå inn på Nav sine heimesider. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.