Kartleggingstilsyn med familievernkontora i 2020

I kartlegginga kom det fram at alle familievernkontora hadde sett i verk tiltak for å sikre at dei som treng det kunne få kontakt med og hjelp frå familievernkontora. Vi peika i rapporten på at det er sårbart at det gjekk lang tid før nokre av familievernkontora var tilbake til normal opningstid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.03.2021, Sist endret 07.04.2021

Statsforvaltaren gjennomførte hausten 2020 eit kartleggingstilsyn med familievernkontora i fylket.

Tema for tilsynet var tilgjengelegheita og tenestetilbodet ved familievernkontora under covid-19 pandemien. Tilsynet vart gjennomført som spørjeundersøking til leiarane ved kontora. Vi har oppsummert tilsynet i ein rapport.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.