Kommunalt rusarbeid 2024 - ny innretning

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23.00
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025 23.00

Kommunene kan nå søke om tilskudd til tiltak for å bedre livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. 

Publisert 23.10.2023

Målet for tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Les utlysingen i sin helhet på Helsedirektoratet sine sider.

Statsforvalter forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Søker skal benytte statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23.00
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025 23.00

Kontaktpersoner