Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2023

Søknadsfrist:
5. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. Søknadsfrist er 5. mars 2023.

Publisert 19.01.2023

Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets nettside Kommunalt rusarbeid - Helsedirektoratet

Søkere skal benytte Statsforvalterens digitale søknads- og rapporteringsløsning 

Søknadsfrist:
5. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner

Kontaktpersoner