Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 14.02.2023

I tilskuddsordningens prioritering 2 inngår også samhandling og tilbud til pasienter med særlig krevende og samtidige hjelpebehov.

Du finner både søknadsskjema og rapportskjema på Helsedirektoratet sin nettside Helsedirektoratet - mer informasjon og skjema for rapportering og søknad.

Rapporteringsfristen gjelder for tilskudd mottatt i 2022.

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommunene i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Kontaktpersoner