Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og helseforetak
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging, herunder FACT-ung team.

Publisert 14.02.2023

Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Du finner både søknadsskjema og rapportskjema på Helsedirektoratet nettside Lenke til mer informasjon fra Helsedirektoratet om frister for rapportering og søknad.

Rapporteringsfristen gjelder for tilskudd mottatt i 2022.

Søknadsfrist:
31. mars 2023 23.00
Målgruppe:
Barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og helseforetak
Rapporteringsfrist:
1. april 2023 23.00

Kontaktpersoner