Kommunalt rusarbeid - ny innretning og nytt regelverk

Søknadsfrist:
15. september 2022
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023

Tilskuddsordningen er en ny innretning fra 2022. Kommuner som har mottatt tilskudd over overgangsordningen kan i tillegg søke om midler til tilbud over den nye tilskuddsordningen. Mere informasjon om ordningen finnes på Helsedirektoratets nettside under Lenker i høyre marg.  

Publisert 09.05.2022
Søknadsfrist:
15. september 2022
Målgruppe:
Personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2023