Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2022

Søknadsfrist:
15. februar 2022
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/iljøavdelingen
Hvem kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Utvidet søknadsfrist i Vestfold og Telemark.  Den utsatte fristen er 15. februar 2022.

Publisert 04.01.2022

Tilskuddsordningen er ment å bidra til å forebygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper.

Lenke til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter og forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltak ligger i menyen til høyre.

 

Søknadsfrist:
15. februar 2022
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark v/iljøavdelingen
Hvem kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn. Lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd.

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding