Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist:
10. februar 2021 23.00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021 23.00

Lenke til kunngjøringen finner dere i høyre marg. Her finner dere også lenke til Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet skal denne adressen benyttes: hjelp@fmfa.fylkesmannen.no 

Andre henvendelser knyttet til ordningen rettes til kontaktperson Olav Øyasæter.

Publisert 12.11.2020
Søknadsfrist:
10. februar 2021 23.00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021 23.00