Arbeidet med å redde Oslofjorden er i gang, men mye gjenstår

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar her den andre statusrapporten fra miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar her den andre statusrapporten fra miljødirektør Ellen Hambro. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Klima- og miljøministeren og Oslofjordrådet fikk i dag 7. november presentert en rapport med status for gjennomføring av helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Både kommunene, Statsforvalteren og andre myndigheter er i gang med tiltak, men tempoet må opp.

Publisert 07.11.2023

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har blant annet ansvar for flere tiltak under innsatsområde avløp, landbruk, naturforvaltning og plan. Vi har i løpet av det siste året hatt dialog med alle fylkets kommuner om oppfølging av Oslofjordplanen.

Når det gjelder innsatsområdet avløp, har Statsforvalteren sendt informasjonsbrev til alle kommunene om nitrogenrensing, og det er gitt pålegg om resipientovervåking. I tillegg har Statsforvalteren økt tilsyn med kommunene på avløpsfeltet.

-Det er positivt at flere kommuner allerede samarbeider om utredning av nye felles renseanlegg med nitrogenrensing. Det er viktig at resten av kommunene kommer i gang med å planlegge for nitrogenrensing. Det sier direktør i miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Grethe Helgås.

Vi minner om at Miljødirektoratet nå har utlyst et tilskudd til arbeidet med nitrogenfjerning som kommunene kan søke på. Les mer om saken på hjemmesiden til Miljødirektoratet 

Når det gjelder innsatsområde landbruk, har økte midler til Regionalt miljøtilskudd (RMP) bidratt til at i 2022 ble 45 prosent av kornarealet ikke jordarbeidet om høsten. I 2023 er andelen av korn som ikke jordarbeides om høsten økt til 54 prosen. For Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) gikk 65 prosen av midlene samlet for fylket til tiltak mot avrenning til vann, for Vestfold var andelen 92 prosen. Statsforvalteren er i gang med å utrede forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket, med sikte på innføring fra 01.01.25.

Alle kystkommunene i Vestfold og Telemark har bidratt i rapporteringen, og ca 80 prosent av innlandskommunene.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.