Jakta på ærfugl startar 1. oktober

I Vestfold og Telemark kan du kun jakte hannfuglar av ærfugl, og talet er no avgrensa.
I Vestfold og Telemark kan du kun jakte hannfuglar av ærfugl, og talet er no avgrensa. Foto: Joel by Pixabay.

Her finn du kart som viser kor du har lov til å jakte i Vestfold og Telemark. Frå 2022 er det nokre endringar i reglane.

Publisert 06.09.2022

Reviderte jakt- og fangsttider frå i år

Jakt- og fangsttider vart revidert 1. april 2022. Ærfugl har fått kvoteregulering. Kvar jeger kan fella inntil 5 fuglar pr døgn, og inntil 25 fuglar pr år.

For skarv er det no berre lov å jakta ungfugl av storskarv (fugl med kvit buk) i saltvasslokalitetar i regionen vår i perioden 10. sept.- 9. november. Her er jakttida flytta samanlikna med tidlegare.

Les meir om endra jakt- og fangsttider (Miljødirektoratet)

 

Jakt skjærgården i Vestfold

I 2012 laga Fylkesmannen i Vestfold i samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Vestfold fylkeskommune og Statens naturoppsyn eit kart som viser kor ein kan jakte i Vestfoldskjærgården. Frå 2020 er Vestre Bramskjæra ikkje lenger med i ordninga for sjøfugljakt. Men i alle dei andre områda gjeld jakta framleis.

I lista over øyar du kan jakte, er det innhenta samtykke frå grunneigar. Dersom du ynskjer å jakta andre stader, må du sjølv hente inn grunneigars løyve.

Oppdatert kart 2021 over jakt i Vestfoldskjærgården

Jakt- og fangstrettleiar frå Miljødirektoratet


Jakt i skjærgården i Telemark

Kartet over sjøfugljakt i Telemark er laga med støtte frå viltfondet i eit samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Kragerø kommune, Bamble kommune, Porsgrunn kommune, Fylkesmannen i Telemark, Statens Naturoppsyn og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kart over sjøfugljakt i Telemark (NB! Sjekk oppdaterte jakt- og fangsttider gjeldande frå 2022 - 2028)

Jakt- og fangstrettleiar frå Miljødirektoratet

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding