Hubro "Bubo bubo" er vår største ugle

I den siste utgaven av Norsk Rødliste fra 2021, er hubroen oppført som sterkt truet. 

Publisert 03.08.2022

Nasjonal overvåking av hubro, samt det arbeidet som er lagt ned for å kartlegge og følge hubroterritorier ellers i landet, viser at hubrobestanden tilsynelatende er stabil der det er en tilnærmet mettet hubrobestand. Samtidig er det tegn til at bestanden fremdeles er i nedgang i enkelte områder hvor det er stor avstand mellom etablerte par, inkludert Telemark og lavereliggende deler av SørøstNorge.

Hubroen fikk sin første handlingsplan i 2009. Kunnskapsgrunnlaget siden den gang er styrket. Målet er å redusere de negative påvirkningsfaktorene for arten, for å stanse bestandsnedgangen.

Ny handlingsplan for hubro 2022 -2026 er publisert.

Miljødirektoratet har hatt det faglige ansvaret for handlingsplanen. Statsforvalteren i Nordland har siden 2009 hatt ansvaret for å gjennomføre planen, på vegne av Miljødirektoratet.

 

Lenker til den nye handlingsplanen og annen relevant informasjon ligger i menyen til høyre.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding