Utvidet jakttid for grågås i deler av Vestfold og Telemark for 2022

Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark fastsetter forskrift som utvider jakttiden for grågås fra og med 26. juli til og med 9. august 2022, for deler av Vestfold og Telemark fylke.

Publisert 25.07.2022

Statsforvalteren finner det biologisk forsvarlig og forvaltningsmessig riktig å videreføre tidlig jaktstart på grågås.

Jakten kan bare utøves på dyrka mark. Dette retter uttaket av gås mot fugl som gjør skade på landbruksinteresser, og unngår mulige arealbruksinteresser i den utvidete jakttiden. Fuglene får dermed tilgang på mye jaktfrie områder hvor de kan være i fred uten å skade på dyrket mark. 

Lenke til ny forskrift ligger i menyen til høyre under "Lenker".

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.