Tillatelse til utfylling i Heddøla ved Notodden Lufthavn

Notodden Lufthavn AS har fått tillatelse til tiltak i vassdrag for å etablere sikkerhetssone ved rullebanen.

Publisert 08.09.2023

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven.

Notodden Lufthavn AS søkte 29.12.2022, om tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut inntil
2 850 m3 over et areal på 3 850 m2 i Heddøla i Notodden kommune. Statsforvalteren har vedtatt å gi tillatelse på visse vilkår.

Sakens parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket.

 

En eventuell klage må du begrunne, merke 2021/12503 og sende innen 29.09.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding