Tillatelse til mudring (inkl. sprenging), peling og dumping ved Bukkholmen i Bamble

Grenland Havn avd. Bamble har fått tillatelse til tiltak i sjø for å etablere flerbrukskai. 

Publisert 26.06.2024

Statsforvalteren har behandlet søknad om tillatelse etter forurensningsloven. 

Grenland Havn avd. Bamble søkte 07.12.2023 (søknad oppdatert 25.01.2024) om tillatelse etter forurensningsregelverket til å mudre (inkludert sprenge) 5 300 m3 innenfor et areal på 2 500 m2 og dumpe sprengsteinen og bore inntil 60 peler ved Bukkholmen, gbnr. 7/4 i Bamble kommune.  

Statsforvalteren har vedtatt å gi tillatelse på visse vilkår. 

Sakens parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. 

 

En eventuell klage må du begrunne, merke 2023/13047 og sende innen 24.07.2024 til: 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding