Tillatelse til mudring – Steinbrygga båthavn i Horten kommune

Steinbrygga Båthavn har fått tillatelse til mudring i det felles bryggeanlegget for å øke innseilingsdypet i havna.

Publisert 13.09.2022

Steinbrygga Båthavn søkte 4.11.2021, med endringer 7.7.2022, om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre inntil 588 m3 over et areal på 1038 m2 ned til et dyp på 2,5 meter. Statsforvalteren har gitt tillatelse til mudringen på visse vilkår. Det er gitt avslag på nyttiggjøring av muddermassene på omsøkt område på land.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.

Eventuelle klager må begrunnes, merkes sak 2020/10928 og sendes innen 3.10.2022 til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding