Tillatelse til mudring – Solnes båthavn i Sandefjord kommune

Solnes Båthavn SA har fått tillatelse til mudring i det felles bryggeanlegget i Melsomvik for å øke dypet ved de innerste båtplassene.

Publisert 06.09.2022

Solnes Båthavn SA søkte 20.10.2021 om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre inntil 1250 m3 sjøbunn over et areal på 1400 m2, ned til et dyp på 2 m. Statsforvalteren har gitt tillatelse til mudringen på visse vilkår.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse.

Eventuelle klager må begrunnes, merkes med sak 2021/10111 og sendes innen 23.9.2022 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding