Tillatelse etter forurensningsloven til Sogn Gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har gitt Norsk Gjenvinning AS tillatelse til drift av Sogn Gjenvinningsstasjon i Larvik kommune i Svarstad.

Publisert 06.03.2023

Anlegget vil ta imot ekstra avfall fra privat husholdninger og mindre næringsvirksomheter.

Stasjonen vil holde åpent en virkedag i uken fra kl. 13-20, samt en lørdag i måneden fra kl.10 -14. Sogn Gjenvinningsstasjon eies av Larvik kommune. De leier stasjonen ut til Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) som har satt driften ut til Norsk Gjenvinning AS.

Det skal bygges en ny og oppgradert gjenvinningsstasjon på samme område som dagens stasjon i Karen Sogns vei 33 i Svarstad.

 

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Miljødirektoratet er klageinstans.

En eventuell klage bør begrunnes, merkes 2021/2330 og sendes innen 25.03.2023 til:

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding