Opphevelse av tillatelse etter forurensningsloven for Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS

Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS har endret produksjonen ved sitt anlegg i B 120 i Herøya Industripark i Porsgrunn. Endringen har medført at virksomheten ikke skal ha utslipp av PAH til luft.

Publisert 10.01.2023

Bakgrunnen for regulering av virksomheten i en tillatelse etter forurensningsloven tilbake i 2013, var at virksomheten brukte en type stampemasse i produksjonen som medførte betydelige utslipp av PAH til luft.

PAH står på prioritetslisten og det er et nasjonalt mål at utslipp av stoffer på prioritetslisten skal fases ut. 

Bilfinger har lagt fram dokumentasjon, opplysninger og vurderinger som tilsier at det ikke er fare for utslipp av PAH til luft fra anlegget på Herøya. Virksomheten skal heller ikke ha andre vesentlige utslipp til luft fra «ildfast produksjonen» eller utslipp til vann. Etter Statsforvalterens vurdering er det derfor ikke miljømessige grunner til fortsatt regulering av virksomheten i en tillatelse etter forurensningsloven.

 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har derfor vedtatt å oppheve «Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bilfinger Industrial Services Norway AS, Porsgrunn», nå Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding