Kommunene fører ikke tilsyn med mindre avløpsanlegg

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark deltok i 2022 i en landsdekkende tilsynsaksjon der kommunenes overholdelse av pliktene de har etter forurensingsforskriften kapittel 12 om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l ble kontrollert.

Publisert 10.05.2023

Det er over 700 000 innbyggere i Norge som er tilknyttet et avløpsanlegg med utslipp som omfattes av forurensningsforskriften kap. 12. Over 22 000 av disse har direkteutslipp, og ca. 330 000 er kun tilknyttet septiktank.

Kommunens oppfølgning og kontroll med spredt avløp er viktig for å redusere negativ påvirkning på miljø, og for å nå målene i vannforskriften. Avløpsvann inneholder fosfor, nitrogen og organisk stoff. Utslipp av avløpsvann er en av de fire største påvirkningene på våre vassdrag og er sammen med påvirkning fra jordbruk den største kilden til overgjødsling av ferskvann, fjorder og kystvann

I Vestfold og Telemark ble fem kommuner kontrollert. Ytterligere to kommuner er kontrollert i etterkant av aksjonen. Totalt ble 25 kommuner kontrollert i løpet av aksjonen, og det ble avdekket av tre av fire kommuner ikke fører systematisk tilsyn med sanitære avløpsanlegg.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding