Søk om tilskudd til klima- og miljøprosjekter i jordbruket

Har du en prosjektidé om klima- eller miljøutfordringer i jordbruket? Da kan du søke midler fra Klima- og miljøprogrammet. Søknadsfristen er 15. februar. 

Publisert 10.01.2024

Tilskuddsmidlene er til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innenfor temaene klima, jord, forurensning, kulturlandskap, naturmangfold og økologisk landbruk.

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

  • at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensing, klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold
  • å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av karbon og produksjon av biogass
  • å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene

Kompetanse- og forskningsmiljøer, næringsutøvere, forvaltning, og andre organisasjoner kan søke midlene. 

Lenke til søknadsskjema og mer informasjon

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.