Korleis legge til rette for naudsynt karantene og egna oppgåver i karantenetida for utanlandske sesongarbeidarar

På heimesida til Noregs Bondelag er det samla gode råd basera på lover og forskrifter for korleis gardbrukarane kan legge til rette for karantene og arbeidsoppgåver når dei tek i mot utanlandske sesongarbeidarar. Sjå her:

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.04.2020

https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/kjoreregler-for-utenlandske-arbeidstakere-i-karantene

Her forsøker ein å gje svar på kva det meinast i reglane med «eige heim eller anna egna opphaldsstad» når arbeidskrafta skal vere lokalisera på eit gardsbruk. Det gjevast også ei vurdering av korleis ein skal tolke å unngå «nærkontakt», og til slutt vert det lista opp nokre køyrereglar for bruk av utanlandsk arbeidskraft og kva for oppgåver dei kan utføre i karanteneperioden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.