Endra forskrift gjer det mogleg å forlenge opphaldstida til utanlandske sesongarbeidarar som er i landet og arbeider i landbruket

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok 24. mars 2020 ei midlertidig bestemming (ny § 6-3a) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingars tilgang til riket og deira opphald her (utlendingsforskrifta).

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2020

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok 24. mars 2020 ei midlertidig bestemming (ny § 6-3a) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingars tilgang til riket og deira opphald her (utlendingsforskrifta).

Endringane i utlendingsforskrifta opnar no i ei tilmålt periode, å gje fornya opphaldstillating til sesongarbeidarar som allereie er i Noreg, sjølv om den samla opphaldstida vil vere meir enn seks månader. Dei generelle vilkåra for opphaldstillating til arbeidstakarar i utlendingslova inneber at søkjaren må ha eit konkret tilbod om heiltidsarbeid med norske løns- og arbeidsvilkår.

Målet er at denne endringa i forskrifta, i nokon grad kan avbøte vanskar vi no ser med å skaffe kompetent arbeidskraft til landbruket i ei avgjerande periode for særleg grønt- og bærprodusentar.

Se lenka under for meir informasjon:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ikrafttredelse-av-midlertidige-endringer-i-utlendingsforskriften--fornyet-oppholdstillatelse-til-sesongarbeidere-under-covid-19-pandemien/id2694715/

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.