Fagdag om saksbehandling etter sosialtjenesteloven

Dato:
19. september 2024 09:00 - 14:30
Sted:
Quality Hotel Grand Larvik, Storgata 39, 3257, Larvik
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte på NAV-kontor i Vestfold og Telemark som behandler søknader etter sosialtjenesteloven
Påmeldingsfrist:
15. august 2024 23:00

Vi inviterer ansatte på NAV-kontor til fagdag om saksbehandling etter sosialtjenesteloven.

Publisert 01.07.2024

Vi har invitert professor Bjørn Henning Østenstad, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen til å forelese om aktuelle tema innen forvaltningsrett. Temaene er blant annet:

  • Utredningsplikten
  • Innholdet i vedtaket
  • Plikten til å nedtegne
  • Klagesaksprosessen

Mer detaljert program kommer senere.

De som har lang reisevei eller av andre grunn har behov for å komme dagen før, kan kontakt oss for tilbud om overnatting.  

Påmeldingsfrist 15. august 2024, påmeldingen er bindende.

Manglende oppmøte etter påmeldingsfristen vil bli fakturert.

Påmelding fagdag saksbehandling etter sosialtj.loven

Dato:
19. september 2024 09:00 - 14:30
Sted:
Quality Hotel Grand Larvik, Storgata 39, 3257, Larvik
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte på NAV-kontor i Vestfold og Telemark som behandler søknader etter sosialtjenesteloven
Påmeldingsfrist:
15. august 2024 23:00