Kantsoner langs vassdrag i skog – saksbehandling og skjøtsel

Dato:
15. mai 2024 00.00 - 23.59
Sted:
Fastsettes senere
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark, tømmerkjøpere og entreprenører
Påmeldingsfrist:
8. mai 2024 23.59

Vi inviterer kommuner, tømmerkjøpere og entreprenører i Vestfold og Telemark til fagdag om kantsoner i skog. 

Publisert 23.01.2024

Tema vil være kantsonens økologiske funksjon, krav i offentlig lovverk, søknadsplikt, tiltak med forenklet søknadsprosess og praktisk gjennomføring av kantsoneskjøtsel.

Kompetansesamlingen vil finne sted ute. Tidspunkt og sted for oppmøte vil bli kunngjort senere.

Program for dagen vil bli lagt ut på denne siden senere.

Ta gjerne kontakt om du har innspill til tema som bør tas opp på samlingen.

Påmelding

Dato:
15. mai 2024 00.00 - 23.59
Sted:
Fastsettes senere
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunene i Vestfold og Telemark, tømmerkjøpere og entreprenører
Påmeldingsfrist:
8. mai 2024 23.59