Jubileumskonferanse - Statens barnehus i Sandefjord 10 år

Dato:
11. mars 2024 10.00 - 12. mars 2024 15.30
Sted:
Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3201 Sandefjord
Arrangør:
Politiet, Statens barnehus i Sandefjord og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Eiere, ledere og nøkkelpersoner i barnevernet, barnebolig- og avlastningsbolig, helsestasjoner, barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler som jobber med, eller har ansvar for, tilbud til barn og elever.

Statens barnehus Sandefjord fyller 10 år, og feirer med jubileumskonferanse den 11. og 12. mars 2024 på Park hotell Sandefjord. I samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er det satt sammen et program med god bredde og dagsaktuelle temaer. 

Publisert 29.01.2024

Målet er økt innsikt og forståelse for alle som jobber med barn og ungdom. Vi ser frem til spennende jubileumsdager i mars og håper å se deg der.

Vi tilbyr både dagspakker, og full pakke med to dager og festmiddag for deg som ønsker det.

Eventuelle praktiske spørsmål kan stilles til Selma Hadzic: selma.hadzic@statsforvalteren.no eller tlf. 33 37 24 28. 

Påmelding innen 20. februar 2024: Jubileumskonferanse - Barnehus Sandefjord 10 år! (deltager.no)


Program 11. mars 2024, kl. 10.00 – 17.00:

10.00

Velkommen

Ole B. Sæverud, politimester ved Sør-øst politidistrikt

10.30

Barnehuset gjennom 10 år – et tilbakeblikk

Jeanette A. Indreiten leder for Statens barnehus Sandefjord 

11.15

Barnehusets arbeid - et tverrfaglig kompetansehus

Hilde Krogsbøl Bjønnes, seniorrådgiver ved Statens barnehus Sandefjord

12.30

Seksuelle overgrep mot barn. Noen sentrale punkter fra voldtektsutvalgets utredning

Ole Henrik Augestad, utvalgsleder og kommuneoverlege i Sandefjord kommune   

14.00

En barndom varer i generasjoner

Kari Killén, sosionom, dr.philos. og forsker emeritus ved NOVA  

16.00

Traumer og overgrep – autisme og utviklingshemming

Arild Kildahl, forsker Oslo universitetssykehus

19.00

Festmiddag

 

Program 12. mars 2024, kl. 09.00 – 15.30:   

09.00

Superkid

Kingsford Siayor, skuespiller    

10.15

«Bjørnen sover» - voldens lunefulle kraft

Marianne Kôller, familieterapeut 

11.15

Seksuell utnyttelse av barn og unge over internett

Eva Kristin Milett, nestleder for Statens barnehus Sandefjord                        Jacob Kristiansen, politiet avdelingsleder Sevo Drammen

13.30

Arbeid med barn som viser skadelig seksualisert atferd

Linn Merethe Lunde, barnevernspedagog og spesialist i kognitiv atferdsterapi

14.15

Snakkemedbarn – vi snakker med en av avatarene

Ingrid Sæbø Møllen, RVTS sør  

15.30

Avslutning og vel hjem

 

Dato:
11. mars 2024 10.00 - 12. mars 2024 15.30
Sted:
Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3201 Sandefjord
Arrangør:
Politiet, Statens barnehus i Sandefjord og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Eiere, ledere og nøkkelpersoner i barnevernet, barnebolig- og avlastningsbolig, helsestasjoner, barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler som jobber med, eller har ansvar for, tilbud til barn og elever.