Jordlov og konsesjonslov

Dato:
5. desember 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning og faglaga
Påmeldingsfrist:
4. desember 2023 12.00

Aktuelle problemstillinger rundt saksbehandlingen av slike lovsaker er tema.

Publisert 23.08.2023, Oppdatert 16.11.2023

Program

  1. Utredningsplikten etter forvaltningsloven
  2. Kommunens oppgaver i saker som gjelder AS
  3. Hvem som kan opptre på vegne av en part i en sak
  4. Gjennomgang av aktuelle saker som Statsforvalteren har behandlet

Påmelding

Dato:
5. desember 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning og faglaga
Påmeldingsfrist:
4. desember 2023 12.00