Opplæring i saksbehandling for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester

Dato:
29. november 2023 12.00 - 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester i Vestfold og Telemark

I fjor hadde vi opplæring på Teams for tildelings- og tjenestekontorene i fylket. Hovedtema for disse samlingene var saksbehandling av helse- og omsorgstjenester. Det var planlagt en samling med tema omsorgsstønad som ble utsatt grunnet nye tolkningsuttalelser fra Helsedirektoratet. Tolkningsuttalelsen er kommet og vi gjennomfører derfor siste samlingen nå. 

Publisert 07.11.2023

Samlingen med tema omsorgsstønad gjennomføres på Teams den 29. november 2023 kl. 12-13.

Dagens tema er;

  • Pårørendestøtte omsorgsstønad
  • Åpen dialog – spørsmål

Målet for opplæringen er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester.

I opplæringen tar vi utgangspunkt i IS-2442 Veileder for saksbehandling fra Helsedirektoratet. Vi vil forsøke å belyse temaene med praktiske eksempler og problemstillinger underveis.

Kommunene har fått tilsendt invitasjon til opplæring som avholdes via Teams.  

 

Dato:
29. november 2023 12.00 - 13.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester i Vestfold og Telemark