Feltdag om erosjonssikring langs vassdrag

Dato:
21. september 2023 10:00 - 15:00
Sted:
Feltdag i Tønsberg kommune
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, fylkeskommunen, faglaga, landbruksrådgivningen og vannområdene
Påmeldingsfrist:
14. september 2023 12:00

Dette er en dag ute i felt i Tønsberg kommune, hvor vi ser på ulike metoder for å erosjonsikre langs vassdrag i jordbruksområder.

Publisert 23.08.2023

NLR Viken, Vannområde Aulivassdraget, kommunen og Statsforvalteren bidrar på samlingen.

Se programmet til høyre side.

Dato:
21. september 2023 10:00 - 15:00
Sted:
Feltdag i Tønsberg kommune
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, fylkeskommunen, faglaga, landbruksrådgivningen og vannområdene
Påmeldingsfrist:
14. september 2023 12:00