Lovsamling – konsesjonsfrihet og lovpålagt boplikt.

Dato:
28. mars 2023 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
SFVT
Målgruppe:
Landbruksansvarlige, faglaga og VTFK
Påmeldingsfrist:
24. mars 2023 12.00

"Bebygd” vurderingen etter konsesjonsloven §§ 4 og 5, og konsesjonsbehandling etter § 9 fjerde ledd

Publisert 19.01.2023
Dato:
28. mars 2023 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
SFVT
Målgruppe:
Landbruksansvarlige, faglaga og VTFK
Påmeldingsfrist:
24. mars 2023 12.00