Tilskotsordningar i skogbruket 2023

Dato:
26. januar 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
SFVT
Målgruppe:
Kommunane i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
24. januar 2023 00.00

Statsforvaltaren inviterer til Teams-møte med kommunane om tilskotsordningane i skogbruket. Tema vert tildeling og forvalting av tilskot for 2023. Forbruk av midlar og aktivitet i 2022 vert òg presentert.

Publisert 12.01.2023

Innhald:

Tilskot til NMSK - skogsvegar, taubane, hest o.a. (frå LUF-midlar)

 • Forbruk 2022
 • Tildeling 2023
 • Kommunale retningsliner, strategiar og prioriteringar

Tilskot til NMSK – skogkultur

 • Forbruk 2022
 • Tildeling 2023
 • Kommunale retningsliner, strategiar og prioriteringar

Tilskot til klimatiltak

 • Forbruk 2022
 • Nasjonale føringar 2023

Tilskot til miljøtiltak

 • Forbruk 2022
 • Nasjonale føringar 2023

Andre ordningar

 • Tilskot til skogbruksplanlegging
 • Tilskot til opprydding av vindfelt virke

Kontroll av tilskotsordningane

 • Risikobasert kontrollplan
 • Kontroll av vegvedlikehald

Innkalling til Teams-møtet vert sendt til alle påmeldte deltakarar i e-post.

Dato:
26. januar 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Teams
Arrangør:
SFVT
Målgruppe:
Kommunane i Vestfold og Telemark
Påmeldingsfrist:
24. januar 2023 00.00