Opplæring i saksbehandling for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester - 4. samling

Dato:
24. november 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt på TEAMS
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester i Vestfold og Telemark

Vi arrangerer opplæring på Teams for tildelings- og tjenestekontorene i fylket. Det inviteres til 6 korte samlinger på Teams i høst. Dette er fjerde samling. Hovedtema for alle samlingene vil være saksbehandling av helse- og omsorgstjenester.

Publisert 09.09.2022

Dagens tema er;

  • Personlig assistanse organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Målet for opplæringen er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester.

I opplæringen tar vi utgangspunkt i IS-2442 Veileder for saksbehandling fra Helsedirektoratet. Vi vil forsøke å belyse temaene med praktiske eksempler og problemstillinger underveis.

Påmelding skjer via de kontaktpersonene kommunen selv har oppgitt fra tildelings- og tjenestekontorene. Kontaktpersonene har fått tildelt lenke til påmelding og deltagelse, og må videresende invitasjonen til aktuelle deltagere ved sitt kontor.

 

Dato:
24. november 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Digitalt på TEAMS
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe:
Saksbehandlere for tildeling av kommunale helse- og omsorgstjenester i Vestfold og Telemark