RMP-tilskudd

Dato:
6. oktober 2022 09.30 - 15.00
Sted:
Egenesgården, Tønsberg og Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, faglaga og landbruksrådgivningen
Påmeldingsfrist:
29. september 2022 00.00
Publisert 31.08.2022

Kompetansesamliing om saksbehandling av RMP-tilskudd i 2022 og om rullering av RMP -programmet for 2023-2026.

Påmelding

Jeg deltar:
Dato:
6. oktober 2022 09.30 - 15.00
Sted:
Egenesgården, Tønsberg og Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen, faglaga og landbruksrådgivningen
Påmeldingsfrist:
29. september 2022 00.00